Friday, 26 November 2010

Wangian Yang Disukai Rasulullah S.A.W

    
Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, wangian atau haruman adalah sesuatu yang paling serasi dengan roh. Hubungan antara wangian dan jiwa yang baik amatlah erat sekali. Wangian adalah salah satu daripada dua perkara yang paling disukai Nabi s.a.w. daripada perkara dunia. Mudah-mudahan selawat dan salam sentiasa dilimpahkan kepada Baginda.
                                     
     Pada masa yang sama, adalah makruh jika seseorang itu menolak pemberian wangian sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sahih al-Bukhari, bahawasanya Rasulullah s.a.w. tidak pernah menolak wangian. Begitu juga dalam Sahih Muslim menyebut: "Sesiapa yang diberi wangian, janganlah ia menolaknya sebab wangian itu semerbak baunya dan mudah dibawa ke mana-mana."

     Dalam Musnad al-Bazzar disebutkan bahawa Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan menyukai yang baik-baik. Maha Pemurah dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumah kamu. Janganlah menyurupai orang Yahudi, mereka mengumpulkan sampah-sampah di rumah mereka."

     Rasulullah s.a.w. pernah memuji haruman kesturi atau misk sebagaimana sebuah hadis riwayat Ahmad daripada Abu Said al-Khudri, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Sebaik-baik haruman (buat kamu) ialah misk (kesturi).

No comments:

Post a Comment